ระบบสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด ผ่านระบบอินเตอร์
สืบค้นจาก
  ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง
  ชื่อผู้แต่ง หมายเลข ISBN
  เลขหมู่ Dewey   คำช่วยค้น

พิมพ์คำสืบค้น

รูปแบบการสืบค้น
  ตรงตัว คำขึ้นต้น
  ส่วนใดส่วนหนึ่ง  
   


ระบุคำต้องการค้นหา.

วิธีการใช้งาน
1. เลือกว่าคุณต้องการสืบค้นจาก ส่วนใด เช่น ชื่อเรื่อง เป็นต้น
2. เลือกรูปแบบการสืบค้น เช่น การค้นหาแบบตรงตัว
3. พิมพ์คำที่ต้องการสืบค้นที่ช่องพิมพ์คำสืบค้น แล้วกดปุ่ม "เริ่มการสืบค้น"
4. กรณีต้องการทราบประวัติการยืม-คืน ของสมาชิก ให้กรอกรหัสสมาชิกและรหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม "ตกลง"
ดูแลและรับผิดชอบโดย ครูศศิวิมล มีฤทธิ์ งานห้องสมุด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา